Velká cena Brna

V sobotu 27.10. se na Velké ceně Brna Vaneska Kubíková v kategorii nejmladších žaček umístila na 29. místě. Gratulujeme!