Jak trénujeme

Krasobruslení je všestranný koordinačně-estetický sport. Vedle sportovní složky výkonu jsou zde kladeny nároky na ztvárnění hudby pohybem. Krasobruslařská sezóna v našem oddíle se sestává ze 4 hlavních období, která jsou daná existencí ledové plochy v Hronově od poloviny září do konce března. Náš trénink je celoroční a rozvíjí děti po všech stránkách.


    1. První přípravné období je v měsících duben až červen, kdy v Hronově není led a proto trénujeme tzv. „na suchu“ v místní sokolovně a na fotbalovém hřišti. V tomto období se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Rozvíjíme sílu, rychlost, vytrvalost a flexibilitu a učíme se novým pohybům základní gymnastiky a krasobruslení. Využíváme prvků gymnastiky, atletiky, pohybových her, speciálních krasobruslařských cvičení, baletu a tance. Příležitostně vyjíždíme za tréninky na ledě do Hradce Králové na tréninkové soboty.
    2. Přechodné období v měsíci červenci je určeno k odpočinku a regeneraci sil. Děti se věnují jiným pohybovým aktivitám, než v průběhu roku.
    3. Druhé přípravné období je v měsících srpen až do poloviny září, kdy v Hronově začíná led. V tomto období se děti účastní letních kempů a soustředění po celé ČR. Osvojují si nové pohybové dovednosti na ledě a mladší kategorie získávají nové závodní jízdy na nadcházející sezónu. Seznamují se snovými kamarády z celé ČR. Dále pokračujeme v tréninku na suchu.
    4. Závodní období je od poloviny září do konce března. Děti se zdokonalují v technice kroků, skoků a piruet na ledě. Účastníme se krasobruslařských závodů pořádaných projektem „Buslička“ a Českým krasobruslařským svazem (ČKS). Dále se hlásíme k plnění testů výkonnosti organizovaných také ČKS. V prosinci pořádáme vánoční show na ledě, kde se zapojují všichni členové oddílu ve společném vystoupení. Účastníme se exhibic na karnevale a hokejových turnajích. V březnu vybíráme hudby a vymýšlíme kostýmy na nadcházející sezónu.

Protože naším cílem je nabídnout program dětem, které chtějí bruslit jak rekreačně, tak i vytvářet podmínky těm, kteří chtějí závodit a výkonnostně růst, máme možnost zařazení dětí do několika tréninkových skupin. Skupiny se od sebe liší objemem tréninků na ledě a na suchu a účastí na závodech. (viz. tabulka)

kategorie závodní 1 závodní 2 hobby program přípravka
ČKS testy ano
isu závody pohár čks max 12 ano
OBO ČKS A ano ano
OBO ČKS B ano
Bruslička přípravka ano 2x
C-kadet ano ano
Show show vánoce ano ano ano ano
show karneval ano ano ano ano
vlastní jízda s hudbou ano ano ano
závody 12 8 2 2