Náš cíl

Chtěly bychom, aby výsledkem našeho tréninkového působení byli spokojení a dychtiví sportovci na všech výkonnostních úrovních.


Tohoto cíle chceme dosáhnout zaměřením se na tyto úkoly:

  • Vytvářet pozitivní vztah ke sportu a pohybové aktivitě
  • Přiměřenost zatěžování (dle věku a individuálních odlišností)
  • Apelovat na trenéry, aby byli kvalifikovaní a dále se vzdělávali
  • Vést děti ve smyslu principu fair-play
  • Vytvářet podmínky pro sportovce, kteří se chtějí účastnit soutěží: Bruslička, Pohár ČKS, Český pohár
  • Dosahování maximálního individuálního výkonu v rámci kolektivu
  • Společně s rodiči spoluvytvářet příjemné prostředí k volnočasové aktivitě dětí